Polo peche de camas, polo deterioro da atención primaria, polo acoso á sanidade pública

Creación do Consello Local de Saúde de A Coruña o 30 de outubro de 2018

mércores, 26 de novembro de 2014

Unha boa nova, a dimisión da incompetente ministra Ana Mato


Comunicado de prensa en relación coa dimisión de Ana Mato, ministra de sanidade e política social

A dimisión de Ana Mato é unha boa nova. Debeuse producir hai moito tempo, por rexeneración democrática, porque non hai quen poida crer que alguén ten un coche de marca Jaguar no garaxe e non se entere, pero por outra banda tamén debería ter dimitido pola política sanitaria e social que desenvolveu este goberno.
A responsabilidade non é dela soa, é do goberno, con Rajoy á cabeza, pero podemos lembrar que con esta ministra:

- producíu un cambio de modelo sanitario ao perder a universalidade. Co decreto lei 16/2012 só teñen acceso á sanidade pública aqueles que cumpren os criterios de asegurados cando antes podía acceder toda aquela persoa residente en territorio español.
- admitíu e houbo un recorte orzamentario importante en sanidade.
- iniciouse o copagamento farmacéutico a pensionistas e elevouse a porcentaxe a pagar ao resto de persoas.
- regulouse o copagamento por transporte sanitario, ortopróteses e produtos dietéticos.
- regulouse o copagamento farmacéutico hospitalario a pacienes crónicos.
- eliminou na práctica o servizo de dependencia ao deixalo case sen orzamentos.

Unha ministra, dun goberno, que puxo en práctica unha política sanitaria e social miserable e insolidaria. Unha ministra, dun goberno, que cos seus recortes puxo en risco e de seguro empeorou a saúde de moitas persoas.

Unha ministra que está ben dimitida ou cesada. Un goberno que debería cesar tamén.

Plataforma en defensa da sanidade pública de A Coruña SOS Sanidade Pública A Coruña.

Asina en representación: Ramón Veras Castro (696394788)

luns, 24 de novembro de 2014

Convite á presentación en A Coruña do libro 'La salud como negocio'

O próximo mércores día 26 preséntase no Sporting Club Casino, na rúa Real, o libro 'La salud como negocio', un libro onde se describe e revisan claves da privatización sanitaria.


sábado, 22 de novembro de 2014

Presentación de 'a sanidade galega en risco' en Monforte

O venres 21 presentouse o informe 'a sanidade galega en risco' en Monforte no Foro Saúde organizado pola Plataforma de defensa da sanidade pública de Monforte.De esquerda a dereita Moncho Veras (SOS Sanidade Pública A Coruña), Paco Vizoso (SOS Sanidade Pública de Pontevedra), Maribel García (anterior portavoz da Plataforma de defensa da sanidade de Monforte) e Pablo Vaamonde (coordinador do libro 'La salud como negocio').xoves, 20 de novembro de 2014

Manifestación da Alianza Social Galega o domingo 23 de novembro. Saída ás 12 da Praza de Pontevedra

SOS SANIDADE PÚBLICA participa e pide o apoio para manifestar a nosa oposición á lei de seguridade cidadá que está pendente de aprobar o Congreso. Un novo atentado á democracia por parte dun PP que busca a represión para soster as súas políticas antisociais.

DOMINGO 23 DE NOVEMBRO
12 HORAS
MANIFESTACIÓN NA CORUÑA
SAÍDA DA PRAZA DE PONTEVEDRA ATA A DELEGACIÓN DO GOBERNO

MANIFESTO ALIANZA SOCIAL GALEGA:
A REFORMA DA LEI DE SEGURIDADE CIDADÁ E DO CÓDIGO PENAL IMPLANTA UN ESTADO POLICIAL
ASOGA_lei_mordazaA nova lei de seguridade cidadá e a reforma do Código penal evidencian o seu obsesivo centralismo, os nulos principios democráticos polos que se rexe o PP e a que clase de intereses serve. Mentres actúa con esta dureza contra os movementos sociais, a clase traballadora e a realidade plurinacional do estado, mantén unha actitude de moita permisividade respecto aos delitos económicos que cometen os seus amigos e o capital financeiro.
Estas reformas normativas teñen como obxectivo reprimir a contestación social.
O PP está provocando, coas reformas laborais e sociais e coas súas políticas económicas, un recorte de dereitos e unha crecente precariedade das condicións de traballo e da calidade de vida das persoas. Ante a contestación social que xeran tales políticas, promove estas reformas para impedir protestas que as poñan en cuestión.
O exercicio democrático e constitucional do dereito á folga e a outros medios de protesta e reivindicación estano poñendo en cuestión as autoridades públicas mediante:
 • Diferentes causas e actuacións penais contra das persoas traballadoras e dos grupos de reivindicación social por supostas actividades delituosas durante o desenvolvemento de manifestacións, concentracións ou calquera outra forma pacífica de contestación, ou mesmo de defensa dos dereitos que nos están arrebatando.
 • Un inusitado protagonismo do ministerio fiscal.
Por estas vías pretenden deslexitimar a resposta da cidadanía fronte ás reformas e actuacións inxustas propostas polo poder político deste Goberno.
Coa reforma do Código penal tipifícanse como delito unha serie de accións sociais que até o de agora non tiñan esa consideración.
 • desorde pública
 • atentado
 • desobediencia
 • resistencia á autoridade, etc.,
o que supón un ataque frontal a dereitos sobre os que asenta a participación democrática: liberdade de reunión, manifestación e de folga.
O PP reforma a lei de seguridade cidadá
 • para actuar de forma inmediata e contundente contra a conflitividade social que eles crean; evitan así depender de xuíces e maxistrados que non estean dispostos a colaborar na súa política represiva e de recorte das liberdades públicas;
 • para substituír a infracción penal pola infracción administrativa, á marxe das garantías xurisdicionais, para desalentar a mobilización social, actuando con total discrecionalidade e arbitrariedade;
 • para aumentar as infraccións (pásase de 30 a 57 e créanse até 36 novos tipos) e as contías das sancións, que se fixarán sen considerar o patrimonio das persoas afectadas (1.000 euros as leves, 30.000 as graves e 600.000 as moi graves);
 • para despenalizar as faltas co fin de evitar o control da xustiza penal, facendo as sancións inmediatamente executivas; elimínanse así as garantías da presunción de inocencia (pagamento de taxas, presunción de veracidade da actuación da policía, etc.).
A tutela xudicial só opera unha vez imposta a sanción e grava a cidadanía coa carga de promover un proceso sometido a custos adicionais á propia sanción; custos incrementados tamén de forma arbitraria coa reforma da lei de taxas xudiciais.
Preténdese a persecución de todo tipo de mobilizacións e mesmo o exercicio de dereitos fundamentais:
 • Castiga as «ofensas» ás institucións, himno e símbolos do Estado español; reprime as manifestacións públicas a través de panfletos ou bandeiras que supostamente inciten á alteración da orde pública. Impídese o dereito á folga e as concentracións diante de calquera espazo común, público ou privado (mesmo fóra das horas de apertura), contra a vontade do seu propietario, arrendatario ou titular.
 • Sanciona duramente os peches, escraches, concentracións contra un desafiuzamento, cortes de tráfico, despregamento de faixas, manifestacións diante das sedes parlamentarias, manifestacións de empregados/as públicas con roupa de servizo, colgar carteis, facer pintadas, acampadas de protesta, recollida de sinaturas ou colocación de mesas nas rúas.
 • Promove os controis, rexistros, identificacións, cacheos e detencións pola vía da inmobilización «polo tempo estritamente necesario», para actuar ante accións que poidan provocar alarma social.
 • Prohibe a participación en protestas con carapucha, casco ou obxecto que cubra o rostro. Castiga como desobediencia e resistencia á autoridade a negativa a identificarse.
 • Implanta unha censura previa de aplicación discrecional contraria á Constitución, ao limitar a captación e difusión de sons, imaxes ou datos de membros das forzas de seguridade do Estado nas súas intervencións públicas, o que socava o dereito da cidadanía a recibir unha información veraz e plural, imposibilita e amedrenta o traballo xornalístico —un dos garantes dese dereito—, promove a impunidade no abuso policial contra os dereitos civís ao impedir a existencia de posíbeis probas gráficas de intervención desproporcionada das forzas de seguridade.
Con esta reforma represiva, o Goberno pretende
 • converter o conflito social nun continuo conflito de orde pública; camiñamos cara a un estado de carácter policial, onde
 • obrigar á colaboración cidadá coa policía baixo imposición de sancións, ao tempo que se amplía a impunidade na actuación policial, que non terá o deber de identificarse nin de exhibir identificación ningunha e terá plenas facultades para o uso inxustificado e desproporcionado da violencia;
 • ampliar as competencias da policía para desaloxos, disolución, mesmo preventiva, de reunións e manifestacións así como as gravacións indiscriminadas de persoas e lugares.
E mentres se aplican estas reformas represivas,
 • desmantélase o sistema público da Administración de xustiza realizando outras reformas que limitan e impiden o acceso aos xulgados, ben establecendo cantidades económicas para acudir á Administración de xustiza, privatizando servizos que antes eran públicos e gratuítos
 • traspásanse aos notarios, rexistradores e profesionais privados, servizos que eran públicos, gratuítos e de fácil acceso; e modifican a actual estrutura xudicial, suprimindo partidos xudiciais en localidades, desprazando xulgados a capitais de provincia.
Todo isto deteriora extremadamente o servizo público da xustiza encarecendo os custos e eliminando a proximidade e a facilidade para o acceso á xustiza.
Por todo o dito, as organizacións e entidades que conformamos a ALIANZA SOCIAL GALEGA denunciamos estas novas reformas do PP, claramente dirixidas a impedir o exercicio de dereitos fundamentais, e chamamos o pobo galego a dar unha resposta colectiva que impida este atentado ás liberdades públicas e este golpe de Estado encuberto.
Non podemos permitir este paso atrás, non podemos calar ante a criminalización da protesta social, ante o retroceso inaceptábel das liberdades públicas e das vías de participación democrática que pretende o Goberno do PP e nos sitúa nun escenario que nos retrotrae, en moitos aspectos, á época do franquismo.

Forman a Alianza Social Galega: A Mesa pola Normalización Lingüística; ADICAE GALICIA; Altermundo; ANPAS GALEGAS; Asemblea de Cooperación pola Paz; Asociación Cívico-Cultural Terra de Outes; Asociación Fuco Buxán; Asociación Galega de Historiadores; Asociación Galega de Mariscadoras/es (AGAMAR); Asociación Monte Pindo Parque Natural; Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza (ADEGA); Asociación Sociocultural Namentras; Asociación Sociopedagóxica Galega; Autónomos de Galicia, AUGA-UPTA; Boa Vida Inclusión Activa; Confederación Intersindical Galega (CIG); COGAVE; Colexio de Educadoras e Educadores Sociais de Galicia; Colectivo Encontro Benestar Social; Comisión pola recuperación da memoria histórica da Coruña; Comités Abertos; CONFAPA Galicia; Confraría Pescadores Poboa do Caramiñal; Coordinadora Galega de ONGDs; Escola Viva; Federación de Asociacións Culturais Galiza Cultura; Federación de Asociacións de Mulleres Rurais; Federación de Profesionais e Autónomos/as de Galicia; Federación Galega do Medio Ambiente; Federación Galega de Bandas de Música Populares; Federación Rural Galega (FRUGA); Fundación 10 de Marzo; Federación de AA. de VV. de Pontevedra “Castelao”; Fundación Defensa dos Consumidores; Fundación Estudo e Divulgación da Cuestión Social e Sindical na Galiza; Fundación Galiza Sempre; Fundación Luís Tilve; Fundación Paz e Solidariedade; Iniciativa Estudantil Galega; Iniciativa Galega Pola Memoria; Instituto de Cooperación ao Desenvolvemento de Galicia ISCOD; Instituto Galego da Historia; Liga Estudantil Galega; Mesa Galega de Educación no Rural; Movemento polos Dereitos Civís; Nova Escola Galega; Organización Galega de Comunidades de Montes Veciñais en Man Común (ORGACCMM); Plataforma en Defensa do Ensino Público; Plataforma en Defensa do Sistema Público Galego de Servizos Sociais; Plataforma Galega Defensa do Ensino Público; Plataforma polo Emprego; Plataforma Queremos Galego; S. N. de CCOO de Galicia; Seminario Galego de Educación para a Paz; Sindicato de Estudantes; Sindicato de Xornalistas de Galicia; Sindicato Labrego Galego; Sindicato de Traballadoras e Traballadores do Ensino de Galiza (STEG); SOS Sanidade Pública; UGT-Galicia; Unión de Traballadores Autónomos do transporte, o mar e as comunicacións de Galicia (UNIATRAMC-Galicia); Unións Agrarias; USTG; Xustiza e Sociedade.

martes, 18 de novembro de 2014

Presentación do Informe: a sanidade galega en risco

O 12 de novembro presentouse no salón de actos da ONCE o informe elaborado por SOS "a sanidade galega en risco" e realizouse a exhibición dun vídeo documental sobre as privatizacións, elaborado tamén por SOS.

Portada da presentación do informe
 De esquerda a dereita, durante o acto, en representación da Plataforma SOS Sanidade Pública:
José Miguel Rodríguez (Fronte Cívica), Xabier Filgueira (CIG), María Seijo (Xunta de Persoal), Demetrio Vázquez (CCOO), Isabel Fouz (Federación AAVV), Pedro Méndez (PSdeG-PSOE), Luís García Gómez (Asociación galega de prevención de glaucoma), Moncho Veras (BNG)mércores, 5 de novembro de 2014

SOS SANIDADE PÚBLICA A CORUÑA presenta o informe de SOS "A sanidade galega está en risco" en rolda de prensa

SOS Sanidade Pública A Coruña presentará publicamente o mércores 12 de novembro ás 8 da tarde no salón de actos da ONCE, no Obelisco, e fará a exhibición dun documental sobre as privatizacións sanitarias elaborado por SOS.

Anuncia tamén a celebración dunha gran mobilización en toda Galiza no mes de decembro.

Este é o folleto resumo do informe 'A Sanidade Galega en Risco':Rolda de prensa de SOS. Publicacións

PRAZA PÚBLICA recolle a rolda de prensa de hoxe da Plataforma SOS Sanidade Pública A Coruña

http://praza.gal/movementos-sociais/8160/o-risco-no-que-a-xunta-de-feijoo-coloca-a-sanidade-publica-galega/

A Opinón de A Coruña

A Opinón de A Coruña

SER. Radio Coruña

SER

Sermos. Información previa á rolda de prensa
Sermos Galiza

martes, 4 de novembro de 2014

A SANIDADE PÚBLICA GALEGA ESTÁ EN RISCOA Xunta de Galicia está a desfacer o sistema sanitario público galego
  O Partido Popular, desde a súa chegada ao poder na Xunta no 2009, está impoñendo medidas que deterioran a sanidade pública reducindo orzamentos, persoal e servizos e privatizando progresivamente o Sistema favorecendo os intereses das empresas privadas a conta das finanzas públicas.
Achegamos un vídeo elaborado desde SOS Sanidade Pública no que se relatan os feitos do goberno de Feijoo: