Polo peche de camas, polo deterioro da atención primaria, polo acoso á sanidade pública

Creación do Consello Local de Saúde de A Coruña o 30 de outubro de 2018

xoves, 25 de febreiro de 2016

PASAXE SEGURA XA!. Manifestación o 27 de febreiro ás 19:30 h desde a praia de Riazor
Pasaxe segura xa!

Marcha europea polos dereitos das persoas refuxiadas
Sábado 27 de Febreiro ás 19:30h dende a Praia de Riazor ate o Obelisco


O 27 de febreiro distintas organizacións e colectivos de toda Europa convocan
unha “Marcha Europea polos dereitos das persoas refuxiadas” co obxectivo
de esixir vías de acceso seguras ao continente para as miles de persoas que
cada día vense obrigadas a cruzar o Mar Mediterráneo e outras fronteiras
xogándose a vida, mentres os líderes europeos non fan nada máis que interpor -
lles obstáculos.
Queremos amosar a nosa indignación coas autoridades e gobernos europeos
pola masacre que a súa política migratoria está a producir: máis de 30.000
mortes no último ano, máis de 400 no que vai do presente ano, centos de miles
que foxen das zonas de conflito, así como a desaparición de 10.000 menores,
acontecemento especialmente grave e do que esiximos o seu esclarecimento
inmediato.
Nós, colectivos, partidos, sindicatos e persoas solidarias coas persoas migran-
tes, somos conscientes de que os nosos gobernos teñen que ver coas causas das
migracións forzosas que as súas políticas imperialistas converteron en crise
humanitaria. Por iso:
- Denunciamos as políticas migratorias europeas que atentan contra o dereito á
vida e á libre circulación das persoas, violando os DDHH e o dereito de asilo.
- Denunciamos a guerra como método incapaz para a resolución de conflitos.
- Denunciamos o acoso e criminalización do voluntariado que se apresta a
salvar as vidas que os nosos gobernos poñen en perigo.
- Denunciamos a confiscación de bens das persoas socilitantes de asilo, que
lembran as prácticas da Europa nazi respecto das minorias que perseguiron.
Amosamos a nosa solidariedade con todas eses seres humanos forzados a
abandoar os seus fogares por mor da guerra e doutras situacións de conflito
(sociais, económicas e políticas) que sofren nos seus países de orixe. E por ilo
esiximos como primeira medida a derrogación do regulamento Dublín III e
implementar a posibilidade de solicitar visados en embaixadas e consulados de
terceiros países. Tamén esiximos con carácter urxente, o cumprimento dos
acordos de acollemento adquiridos, nun prazo non superior a 15 días.

Instamos á comunidade internacional para que emprenda as accións necesa-
rias para protexer á poboación civil e previr que se cometan máis crimes de
dereito internacional, incluídos crimes de guerra e de lesa humanidade.
Reclamamos que se poña fin inmediatamente ás transferencias de armas ou
calquera outro tipo de apoio militar ás zonas en conflito.
Esiximos ao goberno español en funcións e a calquera outro, incluída a UE:
● Aumentar o número de persoas en acollida así como proporcionar a dotación
orzamentaria que lles garantan unhas condicións de vida dignas.
● Apoiar ás persoas refuxiadas nos outros países de acollida a través da inter-
vención directa para garantir unhas condicións de refuxio seguras e dignas.
● O despliegue dos medios de salvamento necesarios no Mar Mediterráneo e
Exeo que impidan o aumento de vítimas.
● O estricto respecto dos DDHH na Fronteira Sur, así como a retirada inmediata
das concertinas, o peche dos CIE e que se faga xustiza en relación aos asesina-
tos acontecidos na Praia do Tarajal.
Instamos á Xunta de Galicia a:
● Territorializar os servizos de atención ás persoas demandantes de asilo e en
paralelo formar e/ou especializar ás persoas dos municipios en cuestión que se
terán que facer cargo do apoio e a atención ás persoas solicitantes, sin detri-
mento da atención ao resto da poboación.
● Apoiar á Rede de Cidades Refuxio e facilitar a súa coordinación.
Urxe que o goberno español e o resto de gobernos europeos reaccionen de
maneira inmediata para proporcionar atención a estas persoas e evitar que se
continúen vulnerando os artigos 13 e 14 da Declaración Universal dos Dereitos
Humanos, que recoñecen o dereito a circular libremente e o de asilo respecti-
vamente.
O pobo galego non esquecemos o noso pasado emigrante e exiliado, e por iso
esiximos o compromiso activo das autoridades, gobernos e medios de comuni-
cación, para crear unha opinión pública afastada da xenofobia e o racismo, así
como apelar a que xornalistas, historiadore/as e colectivos culturais traballen
na promoción da diversidade cultural como valor a cultivar e como motivo de
esperanza de futuro.
Facemos un chamamento ao pobo galego a mobilizarse para esixir unha
pasaxe segura ao continente para todas as persoas migrantes coa máxima
urxencia.
Pasaxe Segura Xa!

luns, 22 de febreiro de 2016

Susan George da no Plan B sete razón para "odiar" o TTIP. Varufakis tamén no Plan B

Mobilización o día 27 de febreiro na Marcha Europea polos dereitos das refuxiadas

MARCHA EUROPEA POLOS DEREITOS DAS REFUXIADAS

27 DE FEBREIRO

19:30 HORAS, con saída da praia de Riazor


 

Denuncia dos médicos do Hospital Álvaro Cunqueiro


 
Ante a denuncia realizada por case trescentos médicos do Hospital Alvaro Cunqueiro sobre os problemas que afectan a este hospital e ao Área Sanitaria de Vigo, reclamando a necesidade de recuperar o proxecto inicial do Hospital, resolver o contrato de concesión polo que se entregou o centro sanitario a unha empresaria privada e esixindo a súa reintegración no Servizo Galego de Saúde, a Gerencia do Área responde que as súas declaracións están descontextualizadas, que os únicos problemas que existen neste momento son disfunciones e axustes debidos a un traslado complicado e non do modelo de contratación e privatización utilizado.

Desde a Asociación Galega de Defensa da Sanidade Pública queremos facer as seguintes puntualizaciones.
1.       Desde a apertura do hospital asistimos a un constante rosario de incidentes e deficiencias que afectan á calidade da atención e das instalacións, ao déficit de recursos, á organización e xestión do hospital ao ter que someterse a gerencia do Sergas aos dictados da da empresa privada concesionaria.
2.     O deficit de camas, os problemas nas Unidades de Críticos, nas Urxencias, as reducións de persoal, as taxas que se pagan por determinados servizos e que funcionan como copagos sanitarios, as listas de espera etc ... non son axustes e disfunciones, senón problemas estructurales derivados da redución do proxecto do hospital e o seu privatización para entregalo aos intereses da empresa privada concesionaria.
3.     A Lista de Espera Quirúrgica é un claro exemplo dos efectos desta privatización que ademais pon de manifesto a falta de transparencia e o engano da gerencia do hospital.
4.    O SERGAS  declara públicamente unhas cifras de Lista de Espera Quirúrgica de 7.354 pacientes no Hospital Alvaro Cunqueiro cando en realidade son 20.356. Ocultan polo tanto a existencia de 13.002 pacientes esperando unha intervención. Sinalar ademais que no Hospital Povisa declárase a existencia doutros 4.388 pacientes sen informar sobre a lista oculta neste hospital. Polo tanto no Área Sanitaria de Vigo hai máis de 25.000 pacientes esperando unha intervención quirúrgica.
Desde a AGDSP queremos resaltar o compromiso e a profesionalidad dos traballadores do hospital, e sumámosnos/sumámonos ás peticións de dimisión da gerencia, de recuperación do proxecto orixinal do hospital e de rescate da concesión e reintegración do hospital no SERGAS

Asociación Galega para a Defensa Da Sanidade Pública 
21 de febreiro do 2016